Tsubaki
台灣椿本
> 日本語   > English      
TTC   傳動鏈
   
	鋼片式聯軸器
    鋼片式聯軸器
   
  撓性聯軸器
   
撓性聯軸器
 

最大限度靈活發揮了伺服馬達的特性,無間隙,具有高扭轉剛性的免加油聯軸器。

【標準機型】
容量 N/m (kgf/m) 軸孔徑範圍 (mm)
0.7(0.07)∼176400(18000) φ4.0∼φ289


新商品
NES COUPLING

TTC

      
   

 

台灣椿本股份有限公司 版權所有 TAIWAN TSUBAKIMOTO CO. All Rights Reserved.
桃園縣龜山鄉自強北路17巷33號 TEL:03-3293827 FAX:03-3293065
在所有事業活動中充分考慮環境原
素,為創造美好的明天做出貢獻.
TTC